Moderatör Oturum Açma Penceresi

Moderatör Oturumu Açınız

Oturum Formu

 BİLİM KÖYDE, ŞEHİRDE, HERYERDE - 3 PROJESİ


Bireylerin eğitsel ve sosyal durumları bulundukları çevreden önemli ölçekte etkilenmektedir. Demografik özellikler, eğitim durumu, kültür düzeyi, sosyo-ekonomik durum gibi birçok farklılıkları kapsayan çevre; kişinin ilgi, öğrenme, karakter ve yeteneklerini çeşitlendirir. Çevre kırsal ve kentsel olarak değerlendirildiğinde ise eğitim ve öğretim sürecinde de önemli farklılıklar oluşmaktadır. İl ve ilçe merkezleri dışında kalan yerler” olarak tanımlanan kırsal çevrenin yerleşim dokusu, nitelikli eğitim ve öğretim olanaklarının buralara götürül­mesinde önemli bir engel olarak görülmektedir. Kırsal kesimlerdeki eğitim etkinliklerinde, sunumlarda ve ulaşımlarda yaşanan aksaklıklar, bu bölgelere ulaşamayan faaliyetler, organizasyonlar eğitim ve öğretim noktasında büyük eksikliklere neden olmaktadır. Ancak ilgili literatür incelendiğinde kırsal kesimdeki öğrenciler ile kentsel yerleşim yerlerindeki öğrencilere yönelik yapılan çalışmalar; kırsal kesimde yaşayan öğrencilerin bilimsel etkinliklere, aktif faaliyetlere katılımlarının daha fazla olduğu göstermektedir. Ayrıca bu bölgelerde yaşayan öğrencilerin bu tür eğitsel etkinliklere katılımlarıyla da akademik başarıya yönelik de olumlu gelişme gözlenmektedir. İlgili literatürde de belirtildiği gibi kırsal kesimlerde yaşayan öğrencilerin Bilim Şenlikleri ve Bilimsel organizasyonlarda daha aktif oldukları değerlendirilmektedir. Ancak sosyo-ekonomik durumları, ulaşım vb. durumlar nedeniyle kırsal kesimlerde yaşayan başta öğrenciler ve vatandaşlarımız bilim şenliği ve bilimsel etkinliklere erişimde büyük zorluklar yaşamaktadır. Genel olarak bilimsel etkinlikler şehir merkezlerinde yapılmakta, dezavantajlı bölgelerde olan kitlelere ulaşamamaktadır. Bu durum bu bölgelerde yaşayan başta öğrenciler olmak üzere, tüm bireyler için bir eksiklik olarak görülmektedir.  Projemiz kırsal kesimlerde yaşayan öğrenci ve vatandaşlarımızın;

  • Bilime yönelik ilgilerini artırmak,

  • Bilimsel yenilikler ile ilgili bir bakış açısı kazandırmak,

  • Bilimsel bilgileri uygulamalı olarak görmelerini ve deneyimlemelerini sağlamak,

  • Bilimsel çalışmaları dikkate alarak gelecek yaşamlarına yön vermelerini sağlamak

  • Genel halka yönelik hazırlanan etkinlikler ile kendi çocuklarını bilimsel çalışmalar yönünde desteklerinin artmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Proje ile bu bölgelerde yaşayan öğrenci ve vatandaşların başta kendi yaşantılarına yönelik bilimsel bilgileri uygulamalı olarak görmeleri ve deneyimlemeleri ile bilime yönelik ilgilerini artırmak hedeflenmektedir. Genel halka yönelik hazırlanan etkinlikler ile kitlenin bilime yönelik ilgilerini artırmanın yanı sıra kendi çocuklarını bilimsel çalışmalar yönünde desteklerini artırmak projenin ana hedeflerinden biridir. Planlanan bu proje ile ilçemiz merkez ve kırsal kesimlerinde bilime yönelik ilginin artması ve hedef kitlelerin bilimsel çalışmaları dikkate alarak gelecek yaşamlarına yön vermeleri amaçlanmıştır.        
Projemizden Haberler